Nieuwsoverzicht

Restenergie recupereren met INOVANCE frequentieregelaars en een Active Front End

In de zoektocht naar meer energie-efficiëntie wordt elektriciteit al langer opgewekt met de restwarmte van verschillende grote bedrijfsprocessen. In theorie is dit gelijkaardig aan de manier waarop stoomturbines (denk maar aan kern-, kolen- en gascentrales) 90% van alle energie in de wereld opwekken. Er bestaan echter nog andere bedrijfsprocessen waarbij een restwarmte zou kunnen worden omgezet in elektriciteit.

Het Franse Enogia ontwikkelde gepatenteerde modules die kleiner zijn van omvang en dus ook bij beperktere restwarmtes al energie kunnen opwekken. Waar dit vroeger pas kon vanaf 300kW, kunnen deze modules al vanaf 10kW tot 180kW economisch verantwoord ingezet worden.
Enogia maakt hiervoor gebruik van de Inovance frequentieregelaars MD500PLUS, gecombineerd met een AFE (Active Front End), in dit geval de MD051N.

MD051
MD520
Links: Inovance Ac Drive. Rechts: Active Front End


De MD500PLUS-frequentieregelaar wordt aan het begin van het proces gebruikt om de turbine in te schakelen en op toeren te brengen. Nadien wordt de turbine aangedreven door de druk die de warmte ontwikkelt en zal de regelaar de opgewekte energie opnemen door het toerental constant te houden.
In de meeste toepassingen wordt het teveel aan energie dat daarbij ontstaat naar een remweerstand gestuurd, maar door de overtollige energie om te zetten naar een driefasespanning en terug naar het net te brengen, zorgt de AFE ervoor dat deze energie weer nuttig gebruikt kan worden. Dergelijke duurzame oplossingen bieden een enorm potentieel, zeker in tijden van energieschaarste en buitengewone prijzen.

De Active Front End kan daarnaast ook ingezet worden in andere toepassingen zoals roltrappen, liften, kranen... Denkt u zelf aan een toepassing waarbij de combinatie van een frequentieregelaar en een AFE kan gebruikt worden, neem dan zeker contact met ons op. We bekijken graag samen met u welke producten hiervoor geschikt zijn.